1238 Dễ Dàng Phân Biệt Chuột Lang Đực Cái Ở 3 Tuần Tuổi 0
Hỏi Đáp
Mua Bán
Nhật Ký
Hướng Dẫn
Thanh Lý
Để đăng hình ảnh, bạn cần Like ít nhất 1 bài viết
x
1238
#kiến thức chuột lang #các dòng chuột lang
1238 Dễ Dàng Phân Biệt Chuột Lang Đực Cái Ở 3 Tuần Tuổi @Dễ Dàng Phân Biệt Chuột Lang Đực Cái Ở 3 Tuần Tuổi
#onsale
@Hỏi Đáp
1238 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
  Dễ dàng phân biệt chuột lang đực cái ở 3 tuần tuổi
  Chuột lang đực và cái dưới 3 tuần hơi khó xác định vì cơ quan sinh dục của con đực chưa lộ hẳn. Nhưng nếu tinh mắt vẫn có thể dự đoán đúng đực cái khoảng 80%. Khi chuột lang được khoảng 3 tuần tuổi, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy sự khác nhau giữa chuột lang đực và cái. Chuột lang đực có chấm tròn có lỗ nhỏ ở giữa, nổi trên lỗ hậu môn, con cái thì không có. Con cái có một chấm nhỏ hơn rất nhiều và không có lỗ ở giữa. Chuột lang trưởng thành thì càng dễ phân biệt đực cái, vì chuột lang đực trưởng thành ngoài có "chim" còn có 2 "quả cà" (tinh hoàn) rất rõ bằng mắt thường.
 
  Lông màu vàng là chuột lang đực khoảng 3 tháng
  Lông màu trắng là chuột lang cái khoảng 4 tháng
  #kiến-thức-chuột-lang
de-dang-phan-biet-chuot-lang-duc-cai-o-3-tuan-tuoi
de-dang-phan-biet-chuot-lang-duc-cai-o-3-tuan-tuoi
/s/?s=%40Lam Bảo Thạch @Lam Bảo Thạch . 4 tháng 14 bình luận
1238 Dễ Dàng Phân Biệt Chuột Lang Đực Cái Ở 3 Tuần Tuổi Bình luận 14 Like 119 Like 119 https://www.chuotlang.com/n/1238/de-dang-phan-biet-chuot-lang-duc-cai-o-3-tuan-tuoi Chia sẻ 1 Đã copy liên kết
3126 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
/n/3126/duc-ha-moi-nguoi duc-ha-moi-nguoi
  Đực hả mọi người
chuotlang.com
/s/?s=%40Hoàng Hữu Quý+693 @Hoàng Hữu Quý /n/3126/duc-ha-moi-nguoi#cm 2 bình luận
3126 Đực Hả Mọi Người Bình luận 2 Like 19 Like 19 https://www.chuotlang.com/n/3126/duc-ha-moi-nguoi Chia sẻ 2 Đã copy liên kết
2745 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
/n/2745/cho-minh-hoi-be-nay-duc-hay-cai-a cho-minh-hoi-be-nay-duc-hay-cai-a
  cho mình hỏi bé này đực hay cái ạ
chuotlang.com
/s/?s=%40Gia Kỳ @Gia Kỳ
2745 Cho Mình Hỏi Bé Này Đực Hay Cái Ạ Bình luận Like 4 Like 4 https://www.chuotlang.com/n/2745/cho-minh-hoi-be-nay-duc-hay-cai-a Chia sẻ Đã copy liên kết
@Đực Hay Cái Vậy Mọi Người
3321 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
/n/3321/be-la-duc-hay-cai-vay-moi-nguoi be-la-duc-hay-cai-vay-moi-nguoi
  Bé là đực hay cái vậy mọi người?
chuotlang.com
/s/?s=%40@@+895 @@@ /n/3321/be-la-duc-hay-cai-vay-moi-nguoi#cm 1 bình luận
3321 Bé Là Đực Hay Cái Vậy Mọi Người? Bình luận 1 Like 5 Like 5 https://www.chuotlang.com/n/3321/be-la-duc-hay-cai-vay-moi-nguoi Chia sẻ Đã copy liên kết
2511 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
/n/2511/ca-nha-xem-giup-e-2-con-nay-con-nao-duc-con-nao-cai-a ca-nha-xem-giup-e-2-con-nay-con-nao-duc-con-nao-cai-a
  Cả nhà xem giúp e 2 con này con nào đực con nào cái ạ
chuotlang.com
/s/?s=%40Khoa Pham @Khoa Pham /n/2511/ca-nha-xem-giup-e-2-con-nay-con-nao-duc-con-nao-cai-a#cm 1 bình luận
2511 Cả Nhà Xem Giúp E 2 Con Này Con Nào Đực Con Nào Cái Ạ Bình luận 1 Like 9 Like 9 https://www.chuotlang.com/n/2511/ca-nha-xem-giup-e-2-con-nay-con-nao-duc-con-nao-cai-a Chia sẻ Đã copy liên kết
@Bé Là Đực Hay Cái Vậy Mọi Người?
3351 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
  cái
/s/?s=%40tao tên là tao+936 @tao tên là tao
3351 Cái Bình luận Like 1 Like 1 https://www.chuotlang.com/n/3351/cai Chia sẻ Đã copy liên kết
2515 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
/n/2515/duc-hay-cai-vay-moi-nguoi duc-hay-cai-vay-moi-nguoi
  Đực hay cái vậy mọi người
chuotlang.com
/s/?s=%40Ngọc Vân @Ngọc Vân /n/2515/duc-hay-cai-vay-moi-nguoi#cm 3 bình luận
2515 Đực Hay Cái Vậy Mọi Người Bình luận 3 Like 26 Like 26 https://www.chuotlang.com/n/2515/duc-hay-cai-vay-moi-nguoi Chia sẻ Đã copy liên kết
2513 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
/n/2513/nay-la-duc-hay-cai-z-mui-ngu nay-la-duc-hay-cai-z-mui-ngu
  Này là đực hay cái z mụi ngừ
chuotlang.com
/s/?s=%40Minh Sa @Minh Sa
2513 Này Là Đực Hay Cái Z Mụi Ngừ Bình luận Like 4 Like 4 https://www.chuotlang.com/n/2513/nay-la-duc-hay-cai-z-mui-ngu Chia sẻ Đã copy liên kết
3125 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
  Đực phải k mọi người
/s/?s=%40Hoàng Hữu Quý+693 @Hoàng Hữu Quý
3125 Đực Phải K Mọi Người Bình luận Like 1 Like 1 https://www.chuotlang.com/n/3125/duc-phai-k-moi-nguoi Chia sẻ Đã copy liên kết
2514 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
  Đực b ơi
/s/?s=%40Trần Xuân Maii @Trần Xuân Maii
2514 Đực B Ơi Bình luận Like 1 Like 1 https://www.chuotlang.com/n/2514/duc-b-oi Chia sẻ 1 Đã copy liên kết
@Đực Hay Cái Vậy Mọi Người
2516 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
  Đực
/s/?s=%40HiMin Nguyễn @HiMin Nguyễn
2516 Đực Bình luận Like 3 Like 3 https://www.chuotlang.com/n/2516/duc Chia sẻ Đã copy liên kết
Trang chủ
Hỏi Đáp