1771 Kết Quả Là Cái Chân A Woắn Nó Sưng Chà Bá Luôn Mng 🥲🥲 0
Hỏi Đáp
Mua Bán
Nhật Ký
Hướng Dẫn
Thanh Lý
Để đăng hình ảnh, bạn cần Like ít nhất 1 bài viết
x
1771
#kiến thức chuột lang #các dòng chuột lang
1771 Kết Quả Là Cái Chân A Woắn Nó Sưng Chà Bá Luôn Mng 🥲🥲 @Kết Quả Là Cái Chân A Woắn Nó Sưng Chà Bá Luôn Mng 🥲🥲
#onsale
@Nhật Ký
1771 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
  Chuyện là cái nhỏ trong hình ( A Woắn ) mình nhốt chung với hai thằng anh ruột của nó lần lượt là A Thơ và A Đen . Hôm qua chị mình có gởi 2 đứa A Nhút và A Nhát ( cái ) cùng tuổi với 3 đứa trên , mình vừa thả 2 đứa chị mình gởi vào chưa được 5p nữa là nhỏ a Woắn trong hình quay qua đá 2 thằng anh nó quá trời luôn . Kết quả là cái chân a Woắn nó sưng chà bá luôn mng 🥲🥲 . Chuột cũng biết ghen nữa sao ??? 🥲 Nó mới tròn 1 tháng tuổi thôi mng
ket-qua-la-cai-chan-a-woan-no-sung-cha-ba-luon-mng
/s/?s=%40Ken Grey @Ken Grey . 11 tháng
1771 Kết Quả Là Cái Chân A Woắn Nó Sưng Chà Bá Luôn Mng 🥲🥲 Bình luận Like 6 Like 6 https://www.chuotlang.com/n/1771/ket-qua-la-cai-chan-a-woan-no-sung-cha-ba-luon-mng Chia sẻ Đã copy liên kết
Trang chủ
Nhật Ký