21 Chuột Lang Peru Lông Dài 0
Hỏi Đáp
Mua Bán
Nhật Ký
Hướng Dẫn
Thanh Lý
Để đăng hình ảnh, bạn cần Like ít nhất 1 bài viết
x
21
#kiến thức chuột lang #các dòng chuột lang
21 Chuột Lang Peru Lông Dài @Chuột Lang Peru Lông Dài
#onsale
@Các Giống Chuột Lang Phổ Biến
21 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
  Chuột lang Peru lông dài
  Điều đặc biệt ở loài này là bộ lông dài và mượt của chúng, lông của chuột lang Peru dài trung bình từ 15-25cm, có khi lên tới 35cm, kỉ lục dài nhất là 50,8cm.
  Nếu nuôi nó bạn phải chải lông từ 1-2 lần mỗi ngày để giữ lông thẳng và mượt, bị rối là sẽ không còn đẹp nữa. Chúng khỏe mạnh và sạch sẽ là dựa vào chủ, bạn phải thường xuyên kiểm tra chúng xem có bất cứ vấn đề gì không.
  #các-dòng-chuột-lang
  #chuột-lang-cảnh
  #chuột-lang-lông-dài
chuot-lang-peru-long-dai
/s/?s=%40Sinh học - Khoa học @Sinh học - Khoa học . 3 tháng 5 bình luận
21 Chuột Lang Peru Lông Dài Bình luận 5 Like 37 Like 37 https://www.chuotlang.com/n/21/chuot-lang-peru-long-dai Chia sẻ Đã copy liên kết
1814 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
/n/1814/beru-long-dai-3-thang-tuoi-can-tim-nha-moi-lua-mem-a beru-long-dai-3-thang-tuoi-can-tim-nha-moi-lua-mem-a
  beru lông dài 3 tháng tuổi cần tìm nhà mới,lúa mềm ạ
chuotlang.com
/s/?s=%40Nhân Nghĩa @Nhân Nghĩa
1814 Beru Lông Dài 3 Tháng Tuổi Cần Tìm Nhà Mới,lúa Mềm Ạ Bình luận Like 6 Like 6 https://www.chuotlang.com/n/1814/beru-long-dai-3-thang-tuoi-can-tim-nha-moi-lua-mem-a Chia sẻ Đã copy liên kết
1022 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
  Đem cân đám lông này
  #PERU
  #CÓVỀNHÀMỚI /n/1022/dem-can-dam-long-nay
chuotlang.com
/s/?s=%40Thái Nguyễn @Thái Nguyễn /n/1022/dem-can-dam-long-nay#cm 1 bình luận
1022 Đem Cân Đám Lông Này Bình luận 1 Like 9 Like 9 https://www.chuotlang.com/n/1022/dem-can-dam-long-nay Chia sẻ 2 Đã copy liên kết
2167 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
/n/2167/beru-long-dai-3-thang-tuoi-can-tim-nha-moi-lua-mem-a beru-long-dai-3-thang-tuoi-can-tim-nha-moi-lua-mem-a
  beru lông dài 3 tháng tuổi cần tìm nhà mới,lúa mềm ạ
chuotlang.com
/s/?s=%40Nhân Nghĩa @Nhân Nghĩa
2167 Beru Lông Dài 3 Tháng Tuổi Cần Tìm Nhà Mới,lúa Mềm Ạ Bình luận Like 2 Like 2 https://www.chuotlang.com/n/2167/beru-long-dai-3-thang-tuoi-can-tim-nha-moi-lua-mem-a Chia sẻ Đã copy liên kết
1194 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
/n/1194/peru-tim-nha-moi-cho-be peru-tim-nha-moi-cho-be
  Peru tìm nhà mới cho bé
chuotlang.com
/s/?s=%40Luu Hải @Luu Hải
1194 Peru Tìm Nhà Mới Cho Bé Bình luận Like 5 Like 5 https://www.chuotlang.com/n/1194/peru-tim-nha-moi-cho-be Chia sẻ Đã copy liên kết
@Đem Cân Đám Lông Này
3199 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
  Bé này giá sao ạ
/s/?s=%40Phụng+755 @Phụng
3199 Bé Này Giá Sao Ạ Bình luận Like 1 Like 1 https://www.chuotlang.com/n/3199/be-nay-gia-sao-a Chia sẻ Đã copy liên kết
Trang chủ
Các Giống Chuột Lang Phổ Biến
Hướng Dẫn