4 Chuột Lang Ame 0
Hỏi Đáp
Mua Bán
Nhật Ký
Hướng Dẫn
Thanh Lý
Để đăng hình ảnh, bạn cần Like ít nhất 1 bài viết
x
4
#kiến thức chuột lang #các dòng chuột lang
4 Chuột Lang Ame @Chuột Lang Ame
#onsale
@Các Giống Chuột Lang Phổ Biến
4 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
  Chuột lang Ame
  GP America là loại phổ biến. Chúng có bộ lông ngắn, mặt ngắn, tai cụp, không có xoáy, bộ lông suông mượt. Dòng này khá bự con, cân nặng đạt trên 1kg.
  #các-dòng-chuột-lang
  #chuột-lang-cảnh
chuot-lang-ame
/s/?s=%40Guinea Pig @Guinea Pig . 3 tháng 40 bình luận
4 Chuột Lang Ame Bình luận 40 Like 71 Like 71 https://www.chuotlang.com/n/4/chuot-lang-ame Chia sẻ 5 Đã copy liên kết
1514 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
/n/1514/duc-ame-5-thang-tuoi-mem-tim-nha-moi duc-ame-5-thang-tuoi-mem-tim-nha-moi
  Đực Ame 5 tháng tuổi 🌾 mềm tìm nhà mới !
chuotlang.com
/s/?s=%40Jun Tran @Jun Tran
1514 Đực Ame 5 Tháng Tuổi 🌾 Mềm Tìm Nhà Mới ! Bình luận Like 3 Like 3 https://www.chuotlang.com/n/1514/duc-ame-5-thang-tuoi-mem-tim-nha-moi Chia sẻ 5 Đã copy liên kết
1170 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
/n/1170/cam-on-may-bac-hom-qua-da-gop-y cam-on-may-bac-hom-qua-da-gop-y
  Cảm ơn mấy bác hôm qua đã góp ý, t quyết định đặt tên bạn đen là Quá Nhi và 2 bạn trắng là Cô Cô 🤣🤣🤣 người ta có Tiểu Long Nữ nhà tui có 2 Tiểu Long Bao
chuotlang.com
/s/?s=%40Airissu @Airissu
1170 Cảm Ơn Mấy Bác Hôm Qua Đã Góp Ý Bình luận Like 3 Like 3 https://www.chuotlang.com/n/1170/cam-on-may-bac-hom-qua-da-gop-y Chia sẻ Đã copy liên kết
1081 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
  Các bé chào cả nhà mình ạ
chuotlang.com
/s/?s=%40Thành Luân @Thành Luân
1081 Các Bé Chào Cả Nhà Mình Ạ Bình luận Like 5 Like 5 https://www.chuotlang.com/n/1081/cac-be-chao-ca-nha-minh-a Chia sẻ Đã copy liên kết
1126 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
  Bọ Ú- Chuột Lang Miền Bắc
  Ame
  Abe
  Ai nuôi dùm với ạ
chuotlang.com
/s/?s=%40Nai Đồng @Nai Đồng
1126 Bọ Ú- Chuột Lang Miền Bắc Bình luận Like 7 Like 7 https://www.chuotlang.com/n/1126/bo-u-chuot-lang-mien-bac Chia sẻ Đã copy liên kết
1222 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
  Má mới sắm cho cái áo chất chơi quá cô chú ợ 😌
chuotlang.com
/s/?s=%40Bảo Nhi @Bảo Nhi
1222 Má Mới Sắm Cho Cái Áo Chất Chơi Quá Cô Chú Ợ 😌 Bình luận Like 11 Like 11 https://www.chuotlang.com/n/1222/ma-moi-sam-cho-cai-ao-chat-choi-qua-co-chu-o Chia sẻ 1 Đã copy liên kết
1045 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
  Tàu nhanh 2 e ame cái
chuotlang.com
/s/?s=%40Pubby Ú Cưng @Pubby Ú Cưng
1045 Tàu Nhanh 2 E Ame Cái Bình luận Like 5 Like 5 https://www.chuotlang.com/n/1045/tau-nhanh-2-e-ame-cai Chia sẻ Đã copy liên kết
1665 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
/n/1665/minh-co-tang-co-nen-co-kho-cam-sua-cho-cac-ban-ve-cham minh-co-tang-co-nen-co-kho-cam-sua-cho-cac-ban-ve-cham
  Do bận việc nên mình cần tìm nhà mới cho 2 bé ame mặt ngắn ( vàng cái, trắng nâu đực)
  Mình có tặng cỏ nén, cỏ khô, cám sữa cho các bạn về chăm
  => 1tr đón bé ở hcm-q9 ạ
chuotlang.com
/s/?s=%40Trần Xuân Tiến @Trần Xuân Tiến
1665 Mình Có Tặng Cỏ Nén, Cỏ Khô, Cám Sữa Cho Các Bạn Về Chăm Bình luận Like 4 Like 4 https://www.chuotlang.com/n/1665/minh-co-tang-co-nen-co-kho-cam-sua-cho-cac-ban-ve-cham Chia sẻ Đã copy liên kết
1225 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
/n/1225/u-nha-minh u-nha-minh
  🌤 Ú nhà mình 🤣
chuotlang.com
/s/?s=%40Momiji Ca Phe @Momiji Ca Phe
1225 🌤 Ú Nhà Mình 🤣 Bình luận Like 7 Like 7 https://www.chuotlang.com/n/1225/u-nha-minh Chia sẻ Đã copy liên kết
1040 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
/n/1040/lam-dieu-si-ga-cho-doi-no-ne lam-dieu-si-ga-cho-doi-no-ne
  Làm điếu sì gà cho đời nó nể ...
chuotlang.com
/s/?s=%40Nguyễn Tú @Nguyễn Tú
1040 Làm Điếu Sì Gà Cho Đời Nó Nể ... Bình luận Like 4 Like 4 https://www.chuotlang.com/n/1040/lam-dieu-si-ga-cho-doi-no-ne Chia sẻ Đã copy liên kết
2165 Bỏ theo dõi Theo dõi

Báo vi phạm
/n/2165/ho-khau-ben-tre-950k ho-khau-ben-tre-950k
  Hộ khẩu bến tre 950k... 2 bé
chuotlang.com
/s/?s=%40Duyên MY @Duyên MY
2165 Hộ Khẩu Bến Tre 950K.. Bình luận Like 5 Like 5 https://www.chuotlang.com/n/2165/ho-khau-ben-tre-950k Chia sẻ Đã copy liên kết
Trang chủ
Các Giống Chuột Lang Phổ Biến
Hướng Dẫn